Support /administration

031-83 16 20

Helen Mårtensson 

helen@desyt.se

 

Ing-Mari Viitanen 

ing-mari@desyt.se

 

Försäljning 

Håkan Hellqvist 

hakan@desyt.se

031-724 37 82

 

Anders Jonsson

anders@desyt.se

031-724 37 83

 

Utställning Göteborg 

STUDIO L6

Lasarettsgatan 6

411 19 Göteborg 

www.studiol6.se